Vakance sekretāres amatam Nīcgales pagasta pārvaldē

Nīcgales pagasta  pārvalde

Reģ. nr. 90000078848

izsludina pieteikšanos uz vakanci

SEKRETĀRE

(amata kods pēc profesiju klasifikatora 4120-01)

 Galvenie darba pienākumi:

 1. Lietvedības darba organizācija Nīcgales pagasta pārvaldē.
 2. Noformēt lietvedības dokumentus saskaņā ar likumdošanas prasībām.
 3. Pieņemt, reģistrēt, klasificēt, nosūtīt dokumentus saskaņā ar iestādes dokumentu pārvaldības sistēmu un lietu nomenklatūru.
 4. Veikt dokumentu pārvaldības iekšējo kontroli un uzraudzību;
 5. Apmeklētāju pieņemšanas organizēšana, iesniegumu un sūdzību reģistrācija, izpilde, kontrole, atbildes sniegšana.
 6. Izstrādāt iestādes lietu nomenklatūras.
 7. Izvērtēt dokumentus, lai noteiktu to arhīvisko vērtību un glabāšanas termiņu.
 8. Veikt dokumentu pieņemšanu iestādes arhīva glabāšanā un uzskaiti, kā arī nodrošināt lietvedības dokumentu sistematizāciju, arhivēšanu, glabāšanu un nodošanu Latvijas Nacionālajā arhīvā.
 9. Uzturēt un kārtot iestādes un tās struktūrvienību darbinieku personāla lietas un personāla lietvedību.
 10. Sagatavot ar personālu saistītos dokumentus (līgumi, rīkojumi u.c.).
 11. Nodrošināt , atjaunot un papildināt informāciju mājas lapā nicgale.lv
 12. Dokumentēt tirgus izpēti saskaņā ar Daugavpils novada domes noteikumiem „Tirgus izpētes kārtība Daugavpils novada pašvaldībā”.
 13. Darbs komisijās (iepirkumu , inventarizācijas , nekustamā īpašuma pieņemšanas – nodošanas , materiālo vērtību norakstīšanas komisijās).
 14. Koordinēt darba aizsardzības jautājumus.

Prasības pretendentiem:

 1. Augstākā izglītība humanitāro vai sociālo zinātņu jomā vai arī cita augstākā izglītība.
 2. Obligāta darba pieredze lietveža un/vai personāla speciālista amatā vismaz 2 gadi, vēlams pašvaldības/valsts institūcijā.
 3. Profesijai atbilstošais valsts valodas prasmes līmenis un pakāpe C2.
 4. Ar dokumentu noformēšanu un personāla vadību saistītās likumdošanas pārzināšana.
 5. Pieredze darbā ar resursu vadības sistēmu Horizon un lietvedības programmu FIBU tiks uzskatīta par priekšrocību.
 6. Komunikabilitāte, augsta atbildības sajūta, spēja strādāt patstāvīgi.
 7. Datorprasmes (MS Office, MS Excel).

Darba vieta un laiks:

 1. Darba vietas adrese: Skolas iela 17, Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads
 2. Darba līgums uz nenoteiktu laiku (vēlams no 16. 12.2019.).

Atalgojums:

Bruto mēnešalga no 697

Pieteikuma dokumenti:

 1. Motivēts pieteikums.
 2. CV
 3. Izglītības apliecinošu dokumentu kopijas.
 4. Valsts valodas prasmi apliecinoša dokumentu kopija, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – C līmeņa 2. pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā).
 5. Papildus var iesniegt apmācību (kursu) apguves apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikuma dokumentāciju lūdzam sūtīt uz Nīcgales  pagasta pārvaldes e – pastu: parvalde@nicgale.lv, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē pēc adreses Skolas iela 17,  Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads, sekretārei no plkst. 8:00 – 16:00   līdz š.g. 30. decembrim.  Tālrunis uzziņām  65471145, 29131129

Uz darba interviju aicināsim tikai atbilstošākos amata kandidātus. Kandidāti uz interviju tiks uzaicināti telefoniski, ar katru pretendentu vienojoties par konkrēto datumu un laiku.