Tautas nams

Nīcgales pagasta Tautas nams

Skolas iela 17, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads, LV-5463
Vadītāja Aina Stikāne
Tālr. 29177299; Fakss: 65471145
E-pasts: ainastikane2@inbox.lv

Vadītājas pieņemšanas laiks: ceturtdien 9.00 – 13.00

www.nicgale.lv
www.kulturaskarte.lv

Amatiermākslas kolektīvi un interešu grupas

Kultūras, jaunatnes un sporta pasākumi  Nīcgales pagastā  2016.gada novembrī.

 

Nr.p. Pasākums Vieta Atbildīgais Laiks
1. ,,Sportiskākais Nīcgalietis” sporta aktivitātes  Nīcgales sākumskolas zāle L.Bernāne

I.Bule

 

11.11.2016.g plkst.19.00

 

2. ,,Latvija, Dzimtene mana”

Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts koncerts

Nīcgales TN A.Stikāne 18.11.2016.g plkst.16.00
3. ,,Malu tēvu zemītē”

Amatiermākslas kolektīvu koncerts – balle

Nīcgales TN A.Stikāne 26.11.2016.g plkst.17.00