Tautas nams

Nīcgales pagasta Tautas nams

Skolas iela 17, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads, LV-5463
Vadītāja Aina Stikāne
Tālr. 29177299; Fakss: 65471145
E-pasts: ainastikane2@inbox.lv

Vadītājas pieņemšanas laiks: ceturtdien 9.00 – 13.00

www.nicgale.lv
www.kulturaskarte.lv

Amatiermākslas kolektīvi un interešu grupas

Kultūras, jaunatnes un sporta pasākumi  Nīcgales pagastā  2018.gada novembrī.

 

Nr.p. Pasākums Vieta Atbildīgais Laiks
1.

 

,,Nīcgales Lāčplēsis” spota aktivitātes Nīcgales sporta zāle J.Sokolova

I.Bule

 

09.11.2018.g.

plkst.18.00

2. Latvijas Republikas proklamēšanas 100 gadadienai  veltīts svinīgs pasākums ,,Mana zeme, Latvija” Nīcgales TN A.Stikāne 17.11.2018.g.plkst.12.00