Pēcpusdiena “Varoņu laiks Nīcgalē”

Nīcgales jaunajai paaudzei 11.novembris aizritēja patriotiskā noskaņā, izzinot Brīvības cīņu notikumus Nīcgalē 1919.un 1920.gadā. Brīvības cīņās pie Nīcgales par Latvijas atbrīvošanu cīnījās un par īpašiem nopelniem ar Lāčplēša Kara ordeni tika apbalvoti astoņi latviešu strēlnieki no Latgales artilērijas pulka, Tukuma 3. kājnieku pulka un Jelgavas 3. kājnieku pulka.

Skolēni  ar lielu aizrautību un sirdsdegsmi  pētīja novadpētniecības materiālus par Brīvības cīņām un varoņiem,  darbojās grupās un veidoja kolāžas.  Bruņuvilciena apturēšanu  pie Nīcgales stacijas atainoja kolāžā “Nīcgales bruņuvilciens” , kolāža “Nīcgales varoņu ozols” izcēla un paradīja varoņu portretus, bet kolāžas “Nīcgales varoņu dzimtene”  veidotāji paradīja, kur dzimuši strēlnieki un kādos pulkos dienējuši. Grupu darbu ar lielu atbildību un patriotismu vadīja pulku komandieri Markuss Ligers, Sandis Jermakovs un Adriana Ligere.

Pēc paveiktā prezentācijas pasākuma dalībnieki, rotājušies ar karodziņiem, devās uz Brīvības cīņu centrālo vietu – Nīcgales dzelzceļa staciju un tur iededza svecītes varoņu piemiņai. Nīcgales dzelzceļa stacijas priekšniece Lilija Lazdāne bērniem izrādīja novadpētniecības ekspozīciju stacijas ēkā.

Liels paldies par atbalstu un sadarbību  Nīcgales sākumskolas skolotājām Birutai Mukānei., Egitai Ružai, bērnudārza vadītājai Ivetai Guģei un audzinātājai Inārai Ašķeļaņecai.
Ruta Bogdanova