Roktarbu izstāde ,,Atver savu pūra lādi”

Datums: 24.02.2020
Laiks: 09:00 - 16:30
Vieta: Nīcgales TN
Atbildīgais: A.Stikāne