Kontakti

NĪCGALES PAGASTA PĀRVALDE
Reģ.Nr. LV90000078848
Skolas iela 17, Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads, LV-5463
Tālr., fakss 65471144, mob.t. 29131129, tālr.65471145
e-pasts: parvalde@nicgale.lv

Darba laiks:
– Pirmdiena: 08.00 – 17.00
– Otrdiena: 08.00 – 17.00
– Trešdiena: 08.00 – 17.00
– Ceturtdiena: 08.00 – 17.00
– Piektdiena: 08.00 – 17.00
Pusdienu pārtraukums: 12.00-13.00

Pagasta pārvaldes vadītāja iedzīvotāju pieņemšanas laiks:
– Pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 18.00
– Trešdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis Mob.tālr.
Pārvaldes vadītājs Pēteris Stikāns 65471144 29131129
Sekretāre Inese Meile 65471145
Galvenā grāmatvede Ļubova Vērdiņa 65471124
Grāmatvede Rudīte Grosberga 65471113
Nodokļu administratore, kasiere Lolita Raščevska 65471113
Zemes lietu speciāliste Ina Simanoviča 26585213
Nīcgales sākumskolas direktores v.i. Biruta Mukāne 65471100 20278400
Nīcgales pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” vadītāja Iveta Guģe 65471127
Dzīvokļu un komunālā saimniecības dienesta vadītājs Juris Kokars 25450723
Kultūras nama vadītāja Aina Stikāne 29177299
Tautas bibliotēkas vadītāja Ruta Bogdanova 65471127
Nīcgales pagasta feldšetu punkts, ārsta palīgs Elija Kudiņa 29211228
Jaunatnes lietu speciāliste  Laura Bernāne
Sporta darba organizators Irīna Bule  29455219
Kapu pārraugs Anfisa Smagare 27857182
Daugavpils novada Sociālais dienests, sociālā darbiniece Nīcgales pagastā Irīna Bule 29455219
Daugavpils novada Līksnas bāriņtiesa, bāriņtiesas locekle Nīcgales pagastā Svetlana Šaļimova 29460184