Kontakti

NĪCGALES PAGASTA PĀRVALDE
Reģ.Nr. LV90000078848
Skolas iela 17, Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads, LV-5463
Tālr., fakss 65471144, mob.t. 29131129, tālr.65471145
e-pasts: parvalde@nicgale.lv

Darba laiks:
– Pirmdiena: 08.00 – 17.30
– Otrdiena: 08.00 – 16.30
– Trešdiena: 08.00 – 16.30
– Ceturtdiena: 08.00 – 16.30
– Piektdiena: 08.00 – 15.30
Pusdienu pārtraukums: 12.00-12.30

Pagasta pārvaldes vadītāja iedzīvotāju pieņemšanas laiks:
– Pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 18.00
– Trešdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis Mob.tālr.
Pārvaldes vadītājs Pēteris Stikāns 65471144 29131129
Sekretāre Valda Pudāne 65471145
Galvenā grāmatvede Ļubova Vērdiņa 65471124
Grāmatvede Rudīte Grosberga 65471113
Kasiere Valda Pudāne 65471113
Zemes lietu speciālists,darba laiks  katru otrdienu  no plkst.09.00-12.00 Žanis Smilgins 28371231
Nīcgales pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” vadītāja Iveta Guģe 20278400
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis no 01.09.2019. Juris Kokars  25450723
Kultūras nama vadītāja Aina Stikāne 29177299
Tautas bibliotēkas vadītāja Ruta Bogdanova
Nīcgales pagasta feldšeru punkts, ārsta palīgs Elija Kudiņa  29211228
Jaunatnes lietu speciāliste Jekaterina Sokolova
Sporta darba organizators  Irina Bule   29455219
Kapu pārraugs Anfisa Smagare 27857182
Daugavpils novada Sociālais dienests, sociālā darbiniece Nīcgales pagastā Irina Bule 29455219
Daugavpils novada Višķu bāriņtiesa, bāriņtiesas loceklis Nīcgales pagastā Valdis Miltiņš 29424160