Bibliotēka

Jaunākās grāmatas Daugavpils novada pagastu bibliotēkās

skatāmas     šeit  jaunas_gramatas_junijā

“Emīla 325. nedarbs”

  1. jūnijā Nīcgales bibliotēkā pēc Astrīdas Lindgrēnes stāsta motīviem par Lennebergas Emīlu izspēlēja un parādīja  kā zēns izglāba ģimeni mušu dēļ no ubaga spieķa.

Vasaras brīvlaiks bibliotēkā bērniem sācies ar teātra spēlēšanu, tas bija radošs un izzinošs process. Vispirms lasīts un pārrunāts stāsts, rakstīts scenārijs, sadalītas lomas un noskatīta zviedru filma par Emīlu no Lennebergas, mēģinājumi divreiz dienā, veidotas dekorācijas, piemeklēti rekvizīti un tērpi, lampu drudzis pirms uzstāšanās, viss kā īstā teātrī.

Izrādē piedalījās  un lomas atveidoja aktīvākie bibliotēkas lasītāji, to noskatījās bērnudārza audzēkņi un noslēgumā ar audzinātājām nolēma izlasīt stāstus par citiem Emīla nedarbiem.

Ruta Bogdanova , bibliotēkas vadītāja

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Nīcgales pagasta tautas bibliotēka pēc Valsts arhīva ziņām dibināta ar Daugavpils rajona darbaļaužu deputātu padomes izpildkomitejas lēmumu 1954.gadā,  2014. gads – bibliotēkas dibināšanas 60. jubilejas gads.

Pirmie ieraksti inventāra grāmatā veikti ar 1948. gada16. augustu.

Bibliotēka atrodas Nīcgales pagastā, Daugavas ielā 4, 2. stāvā.

Nīcgales pagasta tautas bibliotēka ilgtermiņā ar Valsts KKF, sadarbības partneru un pašvaldības atbalstu ilgtermiņā attīstījusies par garīgo vērtību krātuvi, informācijas, izglītības un kultūras centru pagastā, bibliotēka atrodas pastāvīgā dialogā ar vietējo sabiedrību.

Darba laiks

Pirmdiena                  9:00 -18:00

Otrdiena                     9:00 -18:00

Trešdiena                   9:00 -18:00

Ceturtdiena               9:00 -18:00

Piektdiena                 9:00 -18:00

Sestdiena                     slēgts

Svētdiena                      slēgts

Pusdienu pārtraukums:  no 13:00 – 14:00

Metodiskā diena: trešdiena

Kontakti

Bibliotēkas vadītāja Ruta Bogdanova

Telefons 65471127

e-pasts biblioteka@nicgale.lv

 

Pakalpojumi

Abonētās datu bāzes

bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā Letonika, News

Datori un internets

datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana

Kopēšana datorizdruka

Melnbaltā kopēšana              A4 – 0.07

Melnbaltā datorizdruka       A4 -0.07

Krāsainā datorizdruka         A4  – 0.70

Starpbibliotēku abonements

Iespieddarbus, kuri nav Nīcgales pagasta tautas bibliotēku krājumā, var pasūtīt, izmatojot starpbibliotēku abonementu (SBA) un starptautisko bibliotēku abonementu (SSBA)

Daugavpils novada virtuālais kopkatalogs

Virtuāls Daugavpils novada bibliotēku kopkatalogs, kas nodrošina informācijas meklēšanu elektroniskajā kopkatalogā  http://naujene.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx

Izdošanas termiņa pagarināšana un rezervēšana

Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana un rezervēšana pa tālruni 65471127, e- pasts biblioteka@nicgale.lv

Skenēšana – bezmaksas pakalpojums

 

Pēc jūsu pieprasījuma bibliotekārs veiks skenēšanas darbus, saglabājot informāciju  saglabājot digitālā formātā bez maksas

Apmācības

Apmācība informācijas meklēšanā abonētajās datu bāzēs un citos interneta resursos

( Pieteikties pa tālruni 65471127  vai e-pastu biblioteka@nicgale.lv)

 

Periodiskie izdevumi (avīzes un žurnāli)

Avīzes un žurnāli. Periodisko izdevumu saraksts  2017.gadam 

Nr. p.k. Nosaukums
1. A 12 – ceļš uz Latgali, 5 labas ziņas
2. Dārza Pasaule
3. Ieva
4. Lata Romāns
5. Mājas Viesis
6. Patiesā Dzīve
7. Praktiskais Latvietis
8. Ilustrētā Junioriem
9. Santa
10. Leģendas
11. 36.6 C Veselīgāk. Saskanīgāk. Gudrāk
12. Mistērija
13. Ievas virtuve
14. Лилит

 


Uzzi
ņas, konsultācijas

  • e-pastkastītes izveidošanā
  • interneta resursu izmantošanā
  • rēķinu apmaksā ar interneta starpniecību ( ja apmeklētājam ir bankas karte vai internetbankas pieslēgums)

 

 

Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde

Novadnieki

Liepa Valentīna
Docente, pedagoģijas doktore
Dzimusi 1952.g. 13. oktobrī Vārkavas pagastā. Beigusi Zaļkalna Latvijas Valsts Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures un teorijas nodaļu (1978), LU aspirantūru (1989-1990), papildinājusies un paaugstinājusi kvalifikāciju Holandē un Itālijā. Kopš 1981.g. strādā DPU: no 1992. līdz 2001.g. – Latviešu literatūras un kultūras katedras vadītāja; kopš 2001.g. – Humanitārās fakultātes dekāne, saņēmusi LZP grantu zinātniskā darba veikšanai. Latgales Pētniecības institūta biedre.

Brakovskis Broņislavs
Uzņēmējs, lauksaimnieks, pedagogs, sabiedriskais darbinieks
Dzimis 1946.g. 8.dec.Vārkavā. Mācījies Daugavpils 1.vidusskolā, Rīgas 1.tehniskajā skolā, studējis DPU vēstures fakultātē, LLA ieguvis agronoma specialitāti. Strādājis Nīcgales astoņgadīgajā skolā, bijis Nīcgales ciema padomes priekšsēdētājs, kolhozu „Nīcgale” un „Kalupe” priekšsēdētājs. No 1993.g. –  a/s „Daugavpils Dzirnavnieks” valdes priekšsēdētājs – izpilddirektors un a/s „Nagļi” valdes loceklis. Darbojas Daugavpils reģionālajā attīstības aģentūrā, Daugavpils Direktoru padomē, Labības pārstrādes uzņēmumu asociācijā.
Miris 2010.g.24.jūlijā.

Gēbele Iveta
Psiholoģijas konsultante, pasaku terapeite
Dzimusi 1967.g. 24.martā Daugavpilī. Mācījusies Līvānu vidusskolā, studējusi LLA, DU, Maskavas psihoterapijas institūtā, Pēterburgas Pasaku terapijas institūtā. Strādā ar pasaku terapiju bērniem un pieaugušajiem, vada atbalsta un terapeitiskās grupas. Strādājusi policijā par izmeklētāju, kā lektore mācību centrā „ Buts” un NVA. Biedrības „Porta pluss” valdes priekšsēdētāja. Kopā ar komandu izveidojusi Radošo psiholoģijas centru Ģime
Geriņš Antons
Garīdznieks
Dzimis 1916.g. 10. oktobrī Līksnas draudzē. Mācījies Aglonas ģimnāzijā, Rīgas Garīgajā seminārā. Par priesteri iesvētīts 1945.g. 28.okt. Pirmā darbavieta bija pie kapuciešiem Skaistkalnē un svētā Alberta baznīcā Rīgā. Kalpojis Kapūnes, Zosnas, Baltā un Melā Dukstigala, Nīcgaels un Madaliņas draudzēs. Ilgāku laiku strādājis Barkavā. Prāvesta vaļasprieks bijusi gleznošana. Savas gleznas atstājis Nīcgales baznīcā, kur tas ievietotas altāros.
Miris 1990.g. 28. jūnijā, apbedīts Nīcgales baznīcas dārzā.

Jankovskis Vladislavs
Garīdznieks
Dzimis 1903.g. 16. janvārī Skaistas draudzē. Mācījies Dagdas pilsētas skolā, Krāslavas vidusskolā, Aglonas, pēc tam Rīgas Garīgajā seminārā. 1928.g. iesvētīts par priesteri. Kalpojis Viļakā, bijis Atašienes prāvests, kur ar apkārtējo draudžu atbalstu uzcēlis Atašienes baznīcu. Kalpojis Rudzātos, Nīcgalē, Vanagos, bijis Daugavpils Dievmātes baznīcas prāvests. No 1953. līdz 1956.g. atradies ieslodzījumā. Pēc atgriešanās strādājis Rēzeknes Sāpju Dievmātes baznīcā.
Miris 1975.g. 27. jūnijā.

Vonogs Viktors (arī Vanags Viktors)
Literatūrvēsturnieks, letonists
Dzimis 1920.g. 12. oktobrī Nīcgales pagasta Pļovu Vonogos. Mācījies Līksanas un Vaboles pamatskolās, Rīgas 1. un Aglonas ģimnāzijā. Studējis Latvijas Universitātes Baltu filoloģijas nodaļā. Vairākos latgaliešu periodiskajos izdevumos publicējis apcerējumus, recenzijas un stāstus. Darbojies gan literatūrvēstures jomā, gan baleristikā. Pētījis senākos latgaliešu rakstus un vācis materiālus par Latgales folkloras krājējiem. Sarakstījis grāmatu „Rokstu krōjums latgaļu drukas aizlīguma atceļšonas 40 godu atcerei”. Aspirants, pēc tam docētājs LVU filoloģijas fakultātē, skolotājs, J. Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzeja zinātniskais līdzstrādnieks. Rediģējis latgaliešu rakstu valodā izdotās grāmatas.
Miris 1995.g.13.novembrī. Apbedīts Līksnas Mīšteļu kapos.

 

Ružāns Staņislavs dzimis 1935.gadā

Agranoms, novadpētnieks, grāmatu autors

Sarakstījis grāmatas:

Daugavas loku Ružānu-konušu dzimta,

Naujenes Atmiņu stāsti,

Nīcgales zeme un ļaudis kopsaimniekošanas laikos,

Atceroties studiju laiku,

Nīcgales Pabērzu-Vanagu dzimtas laiks1795-2015

 

Dināra Rudāne  dzimusi 1995. Gadā, dziedātāja

Kaspars Vēvers dzimis 1995. Gadā, kordiriģents

Nīcgales pagasta tautas bibliotēkas darbību reglamentējošie dokumenti:

Nīcgales pagasta tautas bibliotēkas reglaments

Bibliotēkas lietošanas noteikumi

Bibliotēkas attīstības plāns 2016.-2019.g.

Krājuma komplektēšanas politika (2016.-2019.)

Jaunās grāmatas oktobrī

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Pasākums  “Mārai Zālītei 65”

2.februārī Nīcgales pagasta tautas bibliotēkā notika bērnu rīts “Ceļojums kopā ar Tango un Tūtiņu”, lai tā svinētu rakstnieces Māras Zālītes 65. dzimšanas dienu.

Lai ceļojums būtu interesants , bērnudārza audzēkņi kopā ar audzinātājām  sagatavoja mājasdarbu – izlasīja Māŗas Zālītes grāmatu “Tango un Tūtiņa ciemos” .

Tango un Tūtiņa, kuru raksturus rakstniece noskatījusi no saviem suņiem, ir divi bērni, tikai ar četrām kājām. Stāsts ir par jauku ceļojumu pie krustmātes, kas cep garšīgas kotletītes – vilcienā sunīši ēdīs saldējumu, skatīsies pa logu. Taču vilciens aiziet, māsiņa aizbrauc, bet labsirdīgajam sanbernāram Tango vienam pašam, pārvarot visādas briesmas, jāatrod ceļš uz krustmātes ciemu, kura nosaukumu viņš neatceras. Bigauņciems? Abragciems? Ķesterciems? Bērzciems? Apšuciems? Zināms tikai viens – ciems atrodas pie jūras, bet pie jūras jau ir tie visi…

Mazos lasītājus uz Lapmežciemu aizveda burvju vilciens, tur bērni palīdzēja melnajai vārnai pārtapt par baltu kaiju. Tālāk bērni devās uz Ragaciemu un veidoja visskaistāko ragu zilajai govij. Ceļojuma gala stacijā Klapkalnciemā ,          ceļotāji kā īsti rakstnieki no košiem burtiem salika rakstnieces un grāmatas varoņu vārdus.

Pasākuma noslēgumā visi kopā izlasīja Māras Zālītes stāsta noslēgumu un bērni sev līdzi paņēma atziņu,  ka katra labā doma pārvēršas par zvaigznīti pie debesīm un vakaros var ieraudzīt visas pasaules labās domas.

Ruta Bogdanova,

Nīcgales pagasta tautas bibliotēkas vadītāja

 

 

 

Aizritēja Annas Brigaderes 155 gadu jubilejai veltīts bērnu rīts Nīcgalē

 27.oktobrī Nīcgalē atzīmēja Annas Brigaderes 155 gadu jubileju ar uzvedumu “Kā Sprīdītis uzveica Lutausi”

Lai skaisti atzīmētu pasaku meistares jubileju, bibliotēkā jaunie aktieri rudens brīvlaikā iestudēja un 27. oktobrī parādīja uzvedumu ” Kā Sprīdītis uzveica Lutausi”.

Lomas atveidoja  brāļi Sandis un Ainārs Jermakovs, Kristīne Žbankova, Armands Ašķeļaņecs,  māsas Alise un Inga Bernānes, Edijs Simanovičs, Daniels Skodorovs.

Pēc priekšnesuma mazie bērnudārza audzēkņi aktieriem uzdāvināja pašu gatavotus “Sprīdīšus”. Pasākums noslēdzās ar jautrām rotaļspēlēm un dejām.

Ziņu sagatavoja:

Ruta Bogdanova, bibliotēkas vadītāja

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Liels paldies  SIA  “LAFLORA” valdes priekšsēdētājam Uldim Amerikam par grāmatu dāvinājumu nīcgaliešiem