Amatiermākslas kolektīvi

Sieviešu vokālais ansamblis ,,Dzirkstelītes”
Vadītāja Žaneta Gasjaņeca
Tālr. 28853445
E-pasts: zanneta11@inbox.lv
Mēģinājumi notiek: piektdien 13.00
Piedāvājums: koncertprogramma,, Kur saulīte rotājas” (20 min)

Vidējās paaudzes deju kolektīvs ,,Lakši”
Vadītāja Aija Daugele
Tālr. 29158591
E-pasts: saule.a@inbox.lv
Mēģinājumi notiek: trešdien 18.00 svētdien 15.00
Piedāvājums: koncertprogramma ,,Pinu, pinu sītu” (40 min)

Folkloras kopa ,,Neicgaļīši”
Vadītāja Iveta Bozoviča
Tālr. 26491075
E-pasts: ivetabozovica@inbox.lv
Mēģinājumi notiek: otrdien 14.00
Piedāvājums: koncertprogramma ,,Dziesmu vācelīte” (15 min)

Amatierteātris ,,Kvēlošās sirdis”
Vadītāja Valda Lazdāne
Tālr. 28302523
E-pasts: valda.lazdane@inbox.lv
Mēģinājumi notiek: trešdien 16.00
Piedāvājums: Inga Kuzmina ,,Piļsētņīki laukūs”

Līnijdeju grupa ,,Rodeo meitenes”
Vadītāja Rudīte Grosberga
Tālr. 26420435
E-pasts: ruditestikane@inbox.lv
Mēģinājumi notiek: svētdien 13.00
Piedāvājums: koncertprogramma „Veco ratu griežot…” (30 min)

Sporta deju grupa
Vadītājs Jevģenijs Gulbinskis
Tālr. 26966732
E-pasts: zenkajkaj@inbox.lv
Mēģinājumi notiek: trešdien 14.00
Piedāvājums: Latīņamerikas deju un standartdeju programma