Administrācija

Administrācija

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis Mob.tālr.
Pārvaldes vadītājs Pēteris Stikāns 65471144 29131129
Sekretāre Inese Meile 65471145
Galvenā grāmatvede Ļubova Vērdiņa 65471124
Grāmatvede Rudīte Grosberga 65471113
Kasiere Valda Pudāne 65471113
Jaunatnes lietu speciāliste Jekaterina Sokolova
Sporta darba organizators Irina Bule
Kapu pārraugs Anfisa Smagare  27857182

Dzīvokļu un komunālais dienests

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis  Mob.tālr.
Dzīvokļu un komunālā saimniecības dienesta vadītājs Juris Kokars 25450723

Kultūras nams

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis  Mob.tālr.
Kultūras nama vadītāja Aina Stikāne 29177299

Daugavpils novada Sociālais dienests

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis  Mob.tālr.
Daugavpils novada Sociālais dienests, sociālā darbiniece Nīcgales pagastā Irina Bule 29455219

Daugavpils novada Līksnas bāriņtiesa

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis  Mob.tālr.
Daugavpils novada Līksnas bāriņtiesa, bāriņtiesas locekle Nīcgales pagastā Svetlana Šaļimova 29460184

Tautas bibliotēka

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis  Mob.tālr.
Tautas bibliotēkas vadītāja Ruta Bogdanova 65471127

Izglītības iestādes

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis  Mob.tālr.
Nīcgales pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” vadītāja Iveta Guģe 65471127

Feldšeru punkts

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis  Mob.tālr.
Nīcgales pagasta feldšeru punkts, ārsta palīgs Elija Kudiņa 29211228