Administrācija

Administrācija

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis Mob.tālr.
Pārvaldes vadītājs Pēteris Stikāns 65471144 29131129
Sekretāre Inese Meile 65471145
Galvenā grāmatvede Ļubova Vērdiņa 65471124
Grāmatvede Rudīte Grosberga 65471113
Nodokļu administratore, kasiere Lolita Raščevska 65471113
Zemes lietu speciāliste Ina Simanoviča 26585213
Jaunatnes lietu speciāliste  Laura Barnāne 26585213
Sporta darba organizators Irīna Bule
Kapu pārraugs Anfisa Smagare 27857182

Dzīvokļu un komunālais dienests

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis  Mob.tālr.
Dzīvokļu un komunālā saimniecības dienesta vadītājs Juris Kokars 25450723

Kultūras nams

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis  Mob.tālr.
Kultūras nama vadītāja Aina Stikāne 29177299

Daugavpils novada Sociālais dienests

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis  Mob.tālr.
Daugavpils novada Sociālais dienests, sociālā darbiniece Nīcgales pagastā Irīna Bule 29455219

Daugavpils novada Līksnas bāriņtiesa

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis  Mob.tālr.
Daugavpils novada Līksnas bāriņtiesa, bāriņtiesas locekle Nīcgales pagastā Svetlana Šaļimova 29460184

Tautas bibliotēka

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis  Mob.tālr.
Tautas bibliotēkas vadītāja Ruta Bogdanova 65471127

Izglītības iestādes

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis  Mob.tālr.
Nīcgales sākumskolas direktores v.i. Biruta Mukāne 65471100 20278400
Nīcgales pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” vadītāja Iveta Guģe 65471127

Feldšeru punkts

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis  Mob.tālr.
Nīcgales pagasta feldšeru punkts, ārsta palīgs Elija Kudiņa 29211228